Zajęcia pozalekcyjne

Koło modelarskie

Prowadzący

Pan Ryszard Dziergwa
– Mistrz Polski w Modelarstwie,

Pani Anna Sitarska

Sala nr 17 Poniedziałek 8 lekcja

Koło astronomiczne

Prowadzący
Pan Piotr Paśnik

Sala nr 115 Środa 8 lekcja

Arteterapia

Prowadzący
Pani Katarzyna Adamiak

Wtorek gr 1 - 8 lekcja – sala 120
Czwartek gr 2 – 8 lekcja – sala 120

MOONCAMP CHALLENGE

Prowadzący Dagmara Polańska-Chyła,
Piotr Paśnik

Środa 8 lekcja sala 113

Szkolne Koło Sportowe SKS

Prowadzący Pan Tomasz Sorbian

Poniedziałek – sala gimnastyczna przy ul. Swobodnej 73 Centrum Kształcenia Ustawicznego
godz. 15.45-16.45

Koło lekturowe

Prowadzący Pan Tomasz Duda

Środa 7 lekcja - sala 21
Czwartek 1 lekcja – sala 119
Piątek 1 lekcja – sala 4

Koło języka migowego

Prowadzący

Małgorzata Królewicz - grupa zaawansowana,
Monika Filinowicz
- grupa „0”

Sala 26 Środa 8 lekcja

Zespół wokalny

Prowadzący
Pani Kamila Smułka

Sala nr 20
Środa 8 lekcja

Koło gier planszowych

Prowadzący
Pani Agnieszka Zielińska

Sala nr 21
Środa 8 lekcja

Kabaret "Zielony parasol"

Prowadzący
Pan Tomasz Duda

Sala nr 20 Piątek 8 lekcja

e-twinning
dla klasy 8 SP

Prowadzący Pani Urszula Grządziel

według grafiku ustalonego z nauczycielem

Koło taneczne Cheerleaders Academy

Prowadzący Pani Klaudia Kubacka-Magdziarz

Poniedziałek 8 lekcja Sala 20

Maturalne Koło Przedmiotowe Chemia

Prowadzący Pani Anna Niewczas

Piątek 4 lekcja Sala 124

Koło matematyczne

dla klasy VIII SP

Prowadzący
Pan Maciej Zygmunt

Sala 15 Środa 14.40 – 15.25

Koło matematyczne

dla uczniów klasy II LO 3-letniego

Prowadzący
Pan Maciej Zygmunt

Sala 119 Środa 12.55 – 14.35

Maturalne Koło Przedmiotowe Historia (3 LO)

Prowadzący
Pan Przemysław Kopeć

Środa 8 lekcja Sala 15

Maturalne Koło Przedmiotowe Historia (4 LO)

Prowadzący
Pan Przemysław Kopeć

Poniedziałek 6 i 7 lekcja sala 12
Wtorek 1 i 2 lekcja sala 12

Maturalne Koło Przedmiotowe Fizyka
(4 LO)

Prowadzący
Pan Piotr Paśnik

Wtorek – 8 i 9 lekcja
Piątek – 8 i 9 lekcja
Sala 115

Maturalne Koło Przedmiotowe Biologia

Prowadzący
Pani Renata Gąsior

Sala 117 Piątek 8 lekcja

Koło Dziennikarskie

Prowadzący Anita Cieślak

według grafiku ustalonego z nauczycielem

Maturalne Koło Przedmiotowe Geografia

Prowadzący Monika Filinowicz

Wtorek 8 lekcja Sala 114
Wsparcie edukacyjne osób przybywających z Ukrainy –
wypełnij formularz zgłoszeniowy!
Znasz języki wschodniosłowiańskie? Jesteś studentem, nauczycielem lub wykładowcą? Chcesz wesprzeć edukacyjnie młodych ludzi przybywających z Ukrainy? Jeśli możesz pomóc w ten sposób, to zachęcamy do wypełnienia formularza dostępnego na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki. Za jego pośrednictwem można zaoferować pomoc edukacyjną dla dzieci i młodzieży z Ukrainy oraz określić rodzaj wsparcia.

 

Formularz zgłoszeniowy

Na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki udostępniliśmy formularz rejestracyjny dotyczący wsparcia edukacyjnego dzieci i młodzieży z Ukrainy. Za jego pośrednictwem można zaoferować pomoc edukacyjną i określić jej formę.

Formularz zbiera podstawowe informacje, które zostaną automatycznie przekazane do właściwego koordynatora wojewódzkiego przy kuratorium oświaty. Koordynatorzy będą kontaktowali się z wolontariuszami w miarę pojawiających się potrzeb.

W sposób szczególny do angażowania się w wolontariat edukacyjny zachęcamy nauczycieli, studentów i wykładowców. Niezwykle cenne będzie wsparcie osób znających języki wschodniosłowiańskie (ukraiński, rosyjski czy białoruski). W pomoc edukacyjną mogą się także włączyć przedstawiciele organizacji pozarządowych, firm i stowarzyszeń.

Zachęcamy do włączenia się w wolontariat edukacyjny! 

Źródło MEiN: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wsparcie-edukacyjne-osob-przybywajacych-z-ukrainy–wypelnij-formularz-zgloszeniow

Kuratorium Oświaty we Wrocławiu
Plac Powstańców Warszawy 1
50-153 Wrocław