Spotkania z Rodzicami

Harmonogram spotkań z Rodzicami w roku szkolnym 2021/2022
  • 08-09-2021 – zebranie z Rodzicami godz. 17.00 informujące o zasadach pracy Szkoły roku szkolnym 2020/2021, konsultacje* z nauczycielami poszczególnych przedmiotów
  • 13-10-2021 – zebranie z Rodzicami godz. 17.00, konsultacje*
  • 03-11-2021 – zebranie z Rodzicami godz. 17.00, konsultacje* (klasa III LO – informacje o przewidywanych ocenach na zakończenie I półrocza)
  • 08-12-2021 – zebranie z Rodzicami godz. 17.00 informujące o przewidywanych ocenach na zakończenie I półrocza oraz ocenach III LO, konsultacje*
  • 19-01-2022 – zebranie z Rodzicami godz. 17.00, konsultacje*
  • 16-03-2022– zebranie z Rodzicami godz. 17.00, konsultacje* (klasa III LO – informujące o przewidywanych ocenach rocznych)
  • 11-05-2022 – zebranie z Rodzicami godz. 17.00, konsultacje o przewidywanych ocenach rocznych.*

Wszystkie zebrania odbywają się w środy.

Wychowawcy lub nauczyciele poszczególnych przedmiotów mogą zorganizować dodatkowe zebrania z Rodzicami, informując o ich terminie z wyprzedzeniem co najmniej 1 tygodnia.

*konsultacje odbywają się  od godz. 18.00 do godz. 19.00.

Wsparcie edukacyjne osób przybywających z Ukrainy –
wypełnij formularz zgłoszeniowy!
Znasz języki wschodniosłowiańskie? Jesteś studentem, nauczycielem lub wykładowcą? Chcesz wesprzeć edukacyjnie młodych ludzi przybywających z Ukrainy? Jeśli możesz pomóc w ten sposób, to zachęcamy do wypełnienia formularza dostępnego na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki. Za jego pośrednictwem można zaoferować pomoc edukacyjną dla dzieci i młodzieży z Ukrainy oraz określić rodzaj wsparcia.

 

Formularz zgłoszeniowy

Na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki udostępniliśmy formularz rejestracyjny dotyczący wsparcia edukacyjnego dzieci i młodzieży z Ukrainy. Za jego pośrednictwem można zaoferować pomoc edukacyjną i określić jej formę.

Formularz zbiera podstawowe informacje, które zostaną automatycznie przekazane do właściwego koordynatora wojewódzkiego przy kuratorium oświaty. Koordynatorzy będą kontaktowali się z wolontariuszami w miarę pojawiających się potrzeb.

W sposób szczególny do angażowania się w wolontariat edukacyjny zachęcamy nauczycieli, studentów i wykładowców. Niezwykle cenne będzie wsparcie osób znających języki wschodniosłowiańskie (ukraiński, rosyjski czy białoruski). W pomoc edukacyjną mogą się także włączyć przedstawiciele organizacji pozarządowych, firm i stowarzyszeń.

Zachęcamy do włączenia się w wolontariat edukacyjny! 

Źródło MEiN: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wsparcie-edukacyjne-osob-przybywajacych-z-ukrainy–wypelnij-formularz-zgloszeniow

Kuratorium Oświaty we Wrocławiu
Plac Powstańców Warszawy 1
50-153 Wrocław