Nauczyciele

Maria Magdziarz

Dyrektor
Dyrektor SP i LO AMIGO. Dyplomowany nauczyciel geografii i przedsiębiorczości. Absolwentka geografii na UWr oraz studiów podyplomowych na PWr na kierunku Zarządzanie i Finanse. Ukończyła studia podyplomowe z pedagogiki specjalnej w zakresie: tyflopedagogiki, surdopedagogiki, edukacji i rewalidacji osób z autyzmem i Zespołem Aspergera, pedagogiki leczniczej, resocjalizacji i socjoterapii, andragogiki. Stypendystka Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży. Egzaminator OKE w zakresie egzaminu maturalnego z geografii.

Anna Chojnowska

Wicedyrektor
Wicedyrektor SP i LO AMIGO. Nauczyciel mianowany języka angielskiego. Ukończyła filologię angielską na UWr. Absolwentka studiów podyplomowych: „Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i Zespołem Aspergera”. Ukończyła także studia podyplomowe z pedagogiki specjalnej w zakresie: tyflopedagogiki i surdopedagogiki, pedagogiki leczniczej, resocjalizacji i socjoterapii, andragogiki. Terapeutka EEG Biofeedback I stopnia. Egzaminator OKE w zakresie egzaminu maturalnego z języka angielskiego.

Piotr Paśnik

Fizyka
Nauczyciel fizyki, będący absolwentem astronomii na Wydziale Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Miłośnik podróżowania, wędrówek górskich i narciarstwa biegowego. Uczestnik kilku zawodów narciarskich, m.in. Biegu Piastów. Zwycięzca XVIII Maratonu Matematycznego, jednego z najbardziej prestiżowych konkursów matematycznych w kraju. Popularyzator nauki, a w szczególności astrofizyki.

Milena Łuczak

Matematyka
Nauczyciel mianowany matematyki. Absolwentka matematyki na Wydziale Matematyki i Informatyki UWr. Ukończyła studia podyplomowe: „Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i Zespołem Aspergera”, a także studia z pedagogiki specjalnej w zakresie tyflopedagogiki, surdopedagogiki, pedagogiki leczniczej, resocjalizacji i socjoterapii. Egzaminator OKE z matematyki z zakresu egzaminu maturalnego i egzaminu ośmioklasisty. Koordynatorka konkursu Światowych Dni Tabliczki Mnożenia.

Maciej Zygmunt

Matematyka i informatyka
Nauczyciel kontraktowy matematyki oraz informatyki. Absolwent PWr, ukończył Podyplomowe Studium Pedagogiczne na PWr.

Monika Filinowicz

Geografia
Nauczyciel mianowany geografii. Ukończyła geografię na UWr oraz studia podyplomowe: „Nauczyciel Przyrody”. Absolwentka studiów podyplomowych „Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i Zespołem Aspergera”. Ukończyła także studia podyplomowe z pedagogiki specjalnej w zakresie: tyflopedagogiki oraz surdopedagogiki, pedagogiki leczniczej, resocjalizacji i socjoterapii.

Julita Gregorczyk

Plastyka i technika, arteterapia
Nauczyciel stażysta plastyki i techniki, specjalista w zakresie arteterapii. Absolwentka Dolnośląskiej Szkoły Wyższej oraz Wyższej Szkoły Teologiczno-Humanistycznej. Ukończyła studia podyplomowe z pedagogiki specjalnej w zakresie: tyflopedagogiki, surdopedagogiki, edukacji i rewalidacji osób z autyzmem i Zespołem Aspergera, pedagogiki leczniczej.

Tomasz Duda

Język polski
Nauczyciel mianowany języka polskiego, nauczyciel akademicki, popularyzator wiedzy. Ukończył filologię polską na UWr ze specjalizacją historia i kultura Żydów polskich. Od lat w szkołach we Wrocławiu uczy języków: polskiego i hebrajskiego. W Katedrze Judaistyki wykłada „Wprowadzenie do judaizmu” oraz język hebrajski. Przygotowuje i prowadzi warsztaty oraz popularne wykłady otwarte promujące wiedzę. Ukończył studia podyplomowe z pedagogiki specjalnej na kierunkach: edukacja i rewalidacja osób z autyzmem i Zespołem Aspergera, pedagogika leczniczo - terapeutyczna oraz pedagogika resocjalizacyjna.

Urszula Grządziel

Neurologopeda kliniczny, terapeutka dysleksji, język angielski
Nauczyciel dyplomowany języka angielskiego, neurologopeda kliniczny, certyfikowany terapeuta dysleksji. Ukończyła studia podyplomowe z pedagogiki specjalnej w zakresie: tyflopedagogiki, surdopedagogiki, edukacji i rewalidacji osób z autyzmem i Zespołem Aspergera oraz pedagogiki leczniczej i resocjalizacji. Egzaminator OKE z zakresu j. angielskiego.

Anna Filanowska-Woźny

Język niemiecki
Nauczyciel mianowany j. niemieckiego. Absolwentka filologii germańskiej na UWr oraz studiów podyplomowych z zakresu resocjalizacji oraz „Edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i Zespołem Aspergera”. Ukończyła studia podyplomowe z pedagogiki specjalnej w zakresie tyflopedagogiki, surdopedagogiki, oraz pedagogiki leczniczej. Egzaminator OKE w zakresie egzaminu maturalnego z języka niemieckiego. Członek Wojewódzkiej Komisji Konkursowej konkursów „zDolny Ślązak” i „zDolny Ślązaczek”.

Wiesław Matkowski

Historia, przedsiębiorczość i wiedza o społeczeństwie
Nauczyciel dyplomowany historii, przedsiębiorczości i wiedzy o społeczeństwie. Absolwent studiów podyplomowych z religioznawstwa oraz marketingu i zarządzania. Ukończył także studia podyplomowe z pedagogiki specjalnej w zakresie: tyflopedagogiki, surdopedagogiki, edukacji i rewalidacji osób z autyzmem i Zespołem Aspergera. Egzaminator OKE w zakresie egzaminu maturalnego z wiedzy o społeczeństwie.

Joanna Błasiak

Pedagog, neurologopeda, terapeuta
Nauczyciel mianowany, pedagog, neurologopeda. Ukończyła studia podyplomowe z bibliotekoznawstwa oraz pedagogiki specjalnej w zakresie: tyflopedagogiki, surdopedagogiki, edukacji i rewalidacji osób z autyzmem i Zespołem Aspergera, pedagogiki leczniczej, resocjalizacji i andragogiki. Terapeutka EEG Biofeedback II stopnia, RSA i AVS. Współuczestniczy w opracowywaniu i realizacji projektów w ramach programu Erasmus+.

Agnieszka Portkowska

Wychowanie fizyczne, terapia
Nauczyciel dyplomowany wychowania fizycznego. Absolwentka AWF we Wrocławiu. Ukończyła studia podyplomowe: „Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualna, autyzmem i Zespołem Aspergera” oraz studia podyplomowe z pedagogiki specjalnej w zakresie: tyflopedagogiki i surdopedagogiki, pedagogiki leczniczej, resocjalizacji, andragogiki. Terapeutka RSA oraz EEG Biofeedback II stopnia.

Joanna Słomka

Religia
Nauczyciel mianowany religii. Absolwentka Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu pedagogiki leczniczej, resocjalizacji, nauczania wczesnoszkolnego, andragogiki.

dr Henryk Jerzy Krawiec

Matematyka
Nauczyciel mianowany matematyki. Doktor nauk technicznych PWr. Ukończył studia podyplomowe w zakresie matematyki z informatyką oraz pedagogiki, a także studia podyplomowe z pedagogiki specjalnej w zakresie: tyflopedagogiki, surdopedagogiki, edukacji i rewalidacji osób z autyzmem i Zespołem Aspergera, pedagogiki leczniczej, resocjalizacji i socjoterapii, andragogiki.

Klaudia Górczak

Matematyka i informatyka
Nauczyciel matematyki i informatyki. Absolwentka Wydziału Matematyki i Informatyki UWr. Ukończyła studia podyplomowe z pedagogiki specjalnej w zakresie tyflopedagogiki i surdopedagogiki. Absolwentka studiów podyplomowych „Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i Zespołem Aspergera.”

Renata Gąsior

Biologia, edukacja dla bezpieczeństwa, wychowanie do życia w rodzinie
Nauczyciel dyplomowany biologii, edukacji dla bezpieczeństwa oraz wychowania do życia w rodzinie. Absolwentka UWr. Ukończyła studia licencjackie z zakresu dietetyki w Niepublicznej Wyższej Szkole Medycznej we Wrocławiu oraz podyplomowe studia Promocji Zdrowia na AWF oraz studia podyplomowe z socjoterapii oraz pedagogiki specjalnej w zakresie: tyflopedagogiki, surdopedagogiki, edukacji i rewalidacji osób z autyzmem i Zespołem Aspergera oraz pedagogiki leczniczej i resocjalizacji, andragogiki. Egzaminator OKE w zakresie egzaminu maturalnego z biologii. Koordynator Promocji Zdrowia w szkole.

Agata Dzięciołowska

Matematyka
Nauczyciel dyplomowany matematyki, absolwentka matematyki na wydziale Matematyki i Fizyki UWr. Egzaminator OKE w zakresie egzaminu maturalnego z matematyki. Ukończyła studia podyplomowe z pedagogiki specjalnej na kierunkach: edukacja i rewalidacja osób z autyzmem i Zespołem Aspergera, pedagogika leczniczo - terapeutyczna oraz pedagogika resocjalizacyjna.

Anita Cieślak

Język polski
Nauczyciel mianowany języka polskiego. Absolwentka filologii polskiej na UW oraz neurologopedii na UWr. Ukończyła studia podyplomowe: psychologiczne wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży, pedagogika lecznicza i resocjalizacja. Egzaminator OKE w zakresie egzaminu maturalnego z języka polskiego. Opiekunka gazetki szkolnej „Amigo” – „Bo każdy jest ważny!” oraz koła dziennikarskiego. Terapeutka EEG Biofeedback I stopnia.

Małgorzata Królewicz

Język polski
Nauczyciel mianowany języka polskiego. Ukończyła filologię polską na UWr oraz studia podyplomowe: „Rehabilitacja dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych”- kwalifikacje w zakresie oligofrenopedagogiki, surdopedagogiki i rewalidacji oraz studia podyplomowe z pedagogiki specjalnej w zakresie: tyflopedagogiki oraz edukacji i rewalidacji osób z autyzmem i Zespołem Aspergera, pedagogiki leczniczej oraz resocjalizacji. Egzaminator OKE w zakresie egzaminu maturalnego, a także egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego. Opiekunka dydaktyczna uczniów z wadą słuchu (znajomość Polskiego Języka Migowego na poziomie B2).

Anna Kaszper

Język angielski
Nauczyciel dyplomowany języka angielskiego. Absolwentka filologii angielskiej na Uniwersytecie Wrocławskim. Ukończyła studia podyplomowe z pedagogiki specjalnej w zakresie: tyflopedagogiki, surdopedagogiki, edukacji i rewalidacji osób z autyzmem i Zespołem Aspergera, pedagogiki leczniczej, resocjalizacji i socjoterapii. Egzaminator OKE z zakresu egzaminu maturalnego z języka angielskiego.

Anna Biela-Różańska

Język niemiecki
Nauczyciel mianowany języka niemieckiego. Absolwentka filologii germańskiej podyplomowych studiów logopedycznych na UWr. Ukończyła studia podyplomowe z pedagogiki specjalnej w zakresie: tyflopedagogiki, surdopedagogiki, edukacji i rewalidacji osób z autyzmem i Zespołem Aspergera i pedagogiki leczniczej. Egzaminator OKE w zakresie egzaminu maturalnego z języka niemieckiego. Współuczestniczy w opracowywaniu i realizacji projektów w ramach programu Erasmus+.

Małgorzata Skibińska-Jeleń

Pedagog, specjalista terapii uzależnień, terapeuta rodzinny, socjoterapeuta
Pedagog, specjalista terapii uzależnień, terapeuta rodzinny, socjoterapeuta, nauczyciel dyplomowany. Główne kierunki pracy w szkole to profilaktyka i terapia uzależnień oraz zajęcia psychoedukacyjne ukierunkowane na rozwój umiejętności interpersonalnych i prospołecznych dzieci i młodzieży.

Maria Koszucka

Psycholog, terapeuta integracji sensorycznej
Psycholog, nauczyciel mianowany. Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Erazma w Rotterdamie, Holandia. Ukończyła Studium Terapii Rodzin oraz kurs kwalifikacyjny z surdopedagogiki. Ukończyła także studia podyplomowe z pedagogiki specjalnej w zakresie tyflopedagogiki, pedagogiki leczniczej. Jest terapeutą integracji sensorycznej. Pracuje w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 9 we Wrocławiu, gdzie zajmuje się diagnozą, orzecznictwem i poradnictwem dla dzieci, młodzieży z wadami sensorycznymi i niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Tomasz Sorbian

Wychowanie fizyczne
Nauczyciel mianowany wychowania fizycznego. Absolwent AWF we Wrocławiu oraz Instytutu Kultury Fizycznej w Krośnie o specjalności gimnastyka korekcyjna. Ukończył studia podyplomowe: „Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i Zespołem Aspergera” oraz studia podyplomowe z pedagogiki specjalnej w zakresie tyflopedagogiki, surdopedagogiki, pedagogiki leczniczej oraz resocjalizacji, andragogiki. Trener II klasy pływania sportowego. Jest również trenerem profesjonalnej drużyny triathlonowej „TMT” Wrocław.

Anna Sitarska

Edukacja wczesnoszkolna
Nauczyciel dyplomowany edukacji wczesnoszkolnej. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu terapii zajęciowej, surdopedagogiki, tyflopedagogiki, a także „Edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i Zespołem Aspergera”, pedagogiki leczniczej, resocjalizacji, andragogiki.

Dagmara Polańska-Chyła

Informatyka i fizyka
Nauczyciel mianowany informatyki i fizyki. Absolwentka fizyki na UWr oraz pedagogiki ze specjalnością z zakresu terapii pedagogicznej Dolnośląskiej Szkoły Wyższej. Ukończyła podyplomowe studia „Informatyka dla nauczycieli’ na UWr oraz studia podyplomowe z pedagogiki specjalnej w zakresie: tyflopedagogiki, surdopedagogiki, edukacji i rewalidacji osób z autyzmem i Zespołem Aspergera, pedagogiki leczniczej oraz resocjalizacji, andragogiki. Terapeutka EEG Biofeedback I stopnia.

Melania Kubik

Matematyka, doradztwo zawodowe
Dyplomowany nauczyciel matematyki, doradca zawodowy. Ukończyła studia podyplomowe z pedagogiki specjalnej w zakresie: tyflopedagogiki, surdopedagogiki, edukacji i rewalidacji osób z autyzmem i Zespołem Aspergera, pedagogiki leczniczej oraz resocjalizacji. Realizuje programy Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz prowadzi cykl warsztatów „Moja pierwsza praca”. Współuczestniczy w opracowywaniu i realizacji projektów w ramach programu Erasmus+. Egzaminator OKE w zakresie egzaminu maturalnego z matematyki.

Agnieszka Zielińska

Matematyka i informatyka
Nauczyciel dyplomowany matematyki i informatyki. Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Ukończyła studia podyplomowe: „Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i zespołem Aspergera”, a także studia podyplomowe z pedagogiki specjalnej w zakresie: tyflopedagogiki, surdopedagogiki, edukacji i rewalidacji osób z autyzmem i Zespołem Aspergera, pedagogiki leczniczej oraz resocjalizacji. Egzaminator OKE w zakresie egzaminu maturalnego z matematyki.

Anna Niewczas

Chemia
Nauczyciel dyplomowany chemii. Absolwentka Wydziału Chemii UWr. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie podstaw przedsiębiorczości, pedagogiki leczniczej i resocjalizacji, andragogiki, rewalidacji osób z autyzmem i Zespołem Aspergera. Egzaminator OKE w zakresie egzaminu maturalnego z chemii.

Kamila Smułka

Muzyka
Nauczyciel dyplomowany muzyki i muzykoterapeuta. Absolwentka Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu. Ukończyła studia podyplomowe z muzykoterapii oraz z pedagogiki specjalnej w zakresie: tyflopedagogiki, surdopedagogiki, edukacji i rewalidacji osób z autyzmem i Zespołem Aspergera, pedagogiki leczniczej oraz resocjalizacji.

Michał Drozdowski

Język polski
Nauczyciel mianowany języka polskiego. Absolwent filologii polskiej na UWr. Ukończył studia podyplomowe z zakresu „Edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i Zespołem Aspergera”, a także studia podyplomowe z pedagogiki specjalnej w zakresie tyflopedagogiki oraz surdopedagogiki, pedagogiki leczniczej i resocjalizacji, andragogiki. Współuczestniczy w opracowywaniu i realizacji projektów w ramach programu Erasmus+.

Krystyna Chlebosz

Język angielski, doradztwo zawodowe, pedagog, dietetyk
Nauczyciel mianowany j. angielskiego, pedagog, doradca zawodowy, dietetyk. Ukończyła filologię angielską oraz pedagogikę na UWr. Ukończyła także studia licenc. z zakresu filologii polskiej i historii w Kolegium Nauczycielskim oraz dietetyki na Niepublicznej Wyższej Szkole Medycznej we Wrocławiu. Absolwentka studiów podyplomowych: pedagogika specjalna i socjoterapia, pedagogika lecznicza i resocjalizacja, andragogika, rewalidacja osób z autyzmem i Zespołem Aspergera. Egzaminator OKE w zakresie egzaminu maturalnego z j. angielskiego.

Joanna Patrzyk-Boratyn

Język angielski
Nauczyciel mianowany języka angielskiego. Absolwentka filologii angielskiej na UWr. Ukończyła studia podyplomowe z pedagogiki specjalnej w zakresie: tyflopedagogiki, surdopedagogiki, edukacji i rewalidacji osób z autyzmem i Zespołem Aspergera, pedagogiki leczniczej, resocjalizacji i socjoterapii. Egzaminator OKE w zakresie egzaminu maturalnego z języka angielskiego. Terapeutka EEG Biofeedback I stopnia.

Przemysław Kopeć

Historia, wiedza o kulturze, wiedza o społeczeństwie, filozofia
Nauczyciel mianowany historii, wiedzy o kulturze, wiedzy o społeczeństwie, filozofii. Absolwent historii na Uniwersytecie Wrocławskim. Ukończył studia podyplomowe w zakresie filozofii i etyki oraz surdopedagogiki, a także studia podyplomowe z pedagogiki specjalnej w zakresie: tyflopedagogiki, surdopedagogiki, edukacji i rewalidacji osób z autyzmem i Zespołem Aspergera, pedagogiki leczniczej, resocjalizacji, andragogiki. Egzaminator OKE z zakresu historii. Opiekun szkolnego koła historii i filozofii.

Wioletta Szuflat

Pedagog, terapeuta
Pedagog, terapeuta, nauczyciel mianowany. Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze oraz Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, ukończyła studia podyplomowe z zakresu Terapii Pedagogicznej. Specjalista z zakresu oligofrenopedagogiki, prowadzi zajęcia z terapii pedagogicznej. Absolwentka studiów podyplomowych z pedagogiki specjalnej w zakresie: tyflopedagogiki, surdopedagogiki, edukacji i rewalidacji osób z autyzmem i Zespołem Aspergera, pedagogiki leczniczej i resocjalizacji, andragogiki. Terapeuta EEG- Biofeedback i RSA- Biofeedback.

Ewa Materka

Psycholog
Psycholog, nauczyciel dyplomowany, absolwentka UWr. Posiada II stopień spec. zawodowej w zakresie udzielania pomocy psychologiczno–pedagogicznej dzieciom i młodzieży. Ukończyła studia podyp. na UAM w Poznaniu z zakresu psychoprofilaktyki, diagnozy i elementów psychoterapii w poradnictwie psych. Ukończyła kurs kwalifikacyjny z zakresu Organizacji i Zarządzania Oświatą, absolwentka Akademii Przywództwa Liderów Oświaty, certyfikowany mediator. Ukończyła studia podyplomowe z pedagogiki specjalnej na kierunkach: edukacja i rewalidacja osób z autyzmem i Zespołem Aspergera, pedagogika leczniczo - terapeutyczna oraz pedagogika resocjalizacyjna. Autorka publikacji z zakresu edukacji, ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia uczniów z niepeł., referaty na konferencjach naukowych, wykładowca na studiach podypl., prowadzenie szkoleń dla nauczycieli i dyrektorów, realizatorka programów edukacyjnych.

Katarzyna Adamiak

Psycholog i arteterapeuta
Psycholog, arteterapeuta, nauczyciel dyplomowany, absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukończyła studia podyplomowe na AHE w Łodzi z zakresu arteterapii oraz Państwowe Pomaturalne Studium Animatorów Kultury i Bibliotekarzy na kierunku arteterapia. Ukończyła Studium terapii behawioralno- poznawczej w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii, szkolenie certyfikacyjnych Trenera Umiejętności Społecznych oraz profesjonalne szkolenie mediatorów - 74 Szkoła Mediacji.

Szanowni Państwo, po rozpoczęciu roku szkolnego w całej Polsce odbędą się szczepienia dzieci i młodzieży od 12. roku życia.
Nasza szkoła we współpracy z punktem szczepień także umożliwi Państwu szczepienie naszych uczniów oraz ich najbliższej rodziny.

Wychowawcy na wrześniowych zebraniach przekażą zainteresowanym Rodzicom formularze deklaracji chęci zaszczepienia dzieci.

Szczegółowe informacje i odpowiedzi na pojawiające się u Państwa wątpliwości znajdą Państwo na portalu prowadzonym przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny http://szczepienia.pzh.gov.pl oraz Europejski Portal Informacji o Szczepieniach https://vaccination-info.eu/pl