Społeczna Szkoła Podstawowa
z Oddziałami Integracyjnymi AMIGO

Organ Prowadzący:
Stowarzyszenie Edukacji Integracyjnej
ul. Żelazna 36
53-428 Wrocław

Informacje kontaktowe:
e-mail: amigo@amigo.wroclaw.pl
tel. 71 361 52 63
fax 71 362 40 40

Godziny pracy sekretariatu:
 
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
 
 
7:30– 15:00
7:30– 15:00
7:30– 16:00
7:30– 15:00
7:30– 15:00

Wpisowe i czesne należy wpłacać przelewem na konto:

 
Społeczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi „Amigo”
ul. Żelazna 36
53-428 Wrocław

Santander Bank Polska  S.A.

78 1090 2398 0000 0001 3508 5519

w tytule wpisując imię i nazwisko ucznia oraz miesiąc za który się płaci (lub wpisowe)

Wsparcie edukacyjne osób przybywających z Ukrainy –
wypełnij formularz zgłoszeniowy!
Znasz języki wschodniosłowiańskie? Jesteś studentem, nauczycielem lub wykładowcą? Chcesz wesprzeć edukacyjnie młodych ludzi przybywających z Ukrainy? Jeśli możesz pomóc w ten sposób, to zachęcamy do wypełnienia formularza dostępnego na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki. Za jego pośrednictwem można zaoferować pomoc edukacyjną dla dzieci i młodzieży z Ukrainy oraz określić rodzaj wsparcia.

 

Formularz zgłoszeniowy

Na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki udostępniliśmy formularz rejestracyjny dotyczący wsparcia edukacyjnego dzieci i młodzieży z Ukrainy. Za jego pośrednictwem można zaoferować pomoc edukacyjną i określić jej formę.

Formularz zbiera podstawowe informacje, które zostaną automatycznie przekazane do właściwego koordynatora wojewódzkiego przy kuratorium oświaty. Koordynatorzy będą kontaktowali się z wolontariuszami w miarę pojawiających się potrzeb.

W sposób szczególny do angażowania się w wolontariat edukacyjny zachęcamy nauczycieli, studentów i wykładowców. Niezwykle cenne będzie wsparcie osób znających języki wschodniosłowiańskie (ukraiński, rosyjski czy białoruski). W pomoc edukacyjną mogą się także włączyć przedstawiciele organizacji pozarządowych, firm i stowarzyszeń.

Zachęcamy do włączenia się w wolontariat edukacyjny! 

Źródło MEiN: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wsparcie-edukacyjne-osob-przybywajacych-z-ukrainy–wypelnij-formularz-zgloszeniow

Kuratorium Oświaty we Wrocławiu
Plac Powstańców Warszawy 1
50-153 Wrocław