Egzamin maturalny

4.05.2023 – Pisemny egzamin maturalny z języka polskiego – poziom podstawowy
5.05.2023 – Pisemny egzamin maturalny z języka angielskiego – poziom podstawowy
8.05.2023 – Pisemny egzamin maturalny z matematyki – poziom podstawowy
9.05.2023 – Pisemny egzamin maturalny z języka angielskiego – poziom rozszerzony
10.05.2023 – Ustny egzamin maturalny z języka polskiego
10.05.2023 – Pisemny egzamin maturalny z języka niemieckiego – poziom rozszerzony
11.05.2023 – Pisemny egzamin maturalny z biologii – poziom rozszerzony
12.05.2023 – Pisemny egzamin maturalny z matematyki – poziom rozszerzony
15.05.2023 – Pisemny egzamin maturlany z chemii poziom – rozszerzony
16.05.2023 – Pisemny egzamin maturalny z geografii – poziom rozszerzony
16.05.2023 – Ustny egzamin maturalny z języka polskiego
17.05.2023 – Pisemny egzamin maturalny z języka polskiego – poziom rozszerzony
17.05.2023 – Ustny egzamin maturalny z języka angielskiego
18.05.2023 – Pisemny egzamin maturalny z historii – poziom rozszerzony
18.05.2023 – Ustny egzamin matrulany z języka polskiego
19.05.2023 – Pisemny egzamin maturalny z fizyki – poziom rozszerzony
19.05.2023 – Ustny egzamin maturalny z języka angielskiego

Wsparcie edukacyjne osób przybywających z Ukrainy –
wypełnij formularz zgłoszeniowy!
Znasz języki wschodniosłowiańskie? Jesteś studentem, nauczycielem lub wykładowcą? Chcesz wesprzeć edukacyjnie młodych ludzi przybywających z Ukrainy? Jeśli możesz pomóc w ten sposób, to zachęcamy do wypełnienia formularza dostępnego na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki. Za jego pośrednictwem można zaoferować pomoc edukacyjną dla dzieci i młodzieży z Ukrainy oraz określić rodzaj wsparcia.

 

Formularz zgłoszeniowy

Na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki udostępniliśmy formularz rejestracyjny dotyczący wsparcia edukacyjnego dzieci i młodzieży z Ukrainy. Za jego pośrednictwem można zaoferować pomoc edukacyjną i określić jej formę.

Formularz zbiera podstawowe informacje, które zostaną automatycznie przekazane do właściwego koordynatora wojewódzkiego przy kuratorium oświaty. Koordynatorzy będą kontaktowali się z wolontariuszami w miarę pojawiających się potrzeb.

W sposób szczególny do angażowania się w wolontariat edukacyjny zachęcamy nauczycieli, studentów i wykładowców. Niezwykle cenne będzie wsparcie osób znających języki wschodniosłowiańskie (ukraiński, rosyjski czy białoruski). W pomoc edukacyjną mogą się także włączyć przedstawiciele organizacji pozarządowych, firm i stowarzyszeń.

Zachęcamy do włączenia się w wolontariat edukacyjny! 

Źródło MEiN: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wsparcie-edukacyjne-osob-przybywajacych-z-ukrainy–wypelnij-formularz-zgloszeniow

Kuratorium Oświaty we Wrocławiu
Plac Powstańców Warszawy 1
50-153 Wrocław