Doradztwo zawodowe

Organizacją wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego zajmują się szkolni doradcy zawodowi
–  Krystyna Chlebosz i Melania Kubik

Jest to dokument, który zawiera informacje o działaniach, jakie prowadzi szkoła, aby wspomóc uczniów w świadomym planowaniu swojej ścieżki edukacyjno-zawodowej z uwzględnieniem ich mocnych stron, zainteresowań, umiejętności i predyspozycji zawodowych. Działania te obejmują m.in. zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego oraz zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu. W oparciu o wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego planowane są zadania realizowane w danym roku szkolnym.

  • realizacji treści programowych z zakresu doradztwa zawodowego, w ramach bieżącej pracy z uczniami klas VII-VIII wynikającej z realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego,
  • prowadzeniu zajęć z zakresu doradztwa zawodowego w klasie VII i VIII,
  • udzielaniu indywidualnych porad i konsultacji przez doradcę zawodowego, nauczycieli, wychowawców, szkolnego pedagoga i psychologa oraz innych specjalistów zatrudnionych w szkole,
  • organizowaniu spotkań z przedstawicielami instytucji rynku pracy, pracodawcami, osobami prezentującymi poszczególne zawody,
  • umożliwieniu uczniom dostępu do informacji edukacyjnej i zawodowej znajdującej się na stronach internetowych innych instytucji działających w obszarze doradztwa zawodowego,
  • organizowaniu ogólnoszkolnych działań tematycznie powiązanych z doradztwem zawodowym (projekty edukacyjne, warsztaty, konkursy, festiwale),
  • organizacji wycieczek zawodoznawczych.

Uczniowie mogą sprawdzić swoje predyspozycje na podstawie profili zawodowych Pracowni Testów Psychologicznych i Pedagogicznych PTPiP:

  • profil zainteresowań zawodowych, Elżbieta Karpińska, Urszula Sajewicz Radtke, Magdalena Stępka,
  • profil zainteresowań zawodowych dla uczniów o obniżonych możliwościach intelektualnych, Małgorzata Połajdowicz, Ewa Radtke-Pawłowska.

Szanowni Państwo, po rozpoczęciu roku szkolnego w całej Polsce odbędą się szczepienia dzieci i młodzieży od 12. roku życia.
Nasza szkoła we współpracy z punktem szczepień także umożliwi Państwu szczepienie naszych uczniów oraz ich najbliższej rodziny.

Wychowawcy na wrześniowych zebraniach przekażą zainteresowanym Rodzicom formularze deklaracji chęci zaszczepienia dzieci.

Szczegółowe informacje i odpowiedzi na pojawiające się u Państwa wątpliwości znajdą Państwo na portalu prowadzonym przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny http://szczepienia.pzh.gov.pl oraz Europejski Portal Informacji o Szczepieniach https://vaccination-info.eu/pl