Artystyczny happening – Wokół pojęciokształtów Stanisława Dróżdża

W marcu uczniowie „Amigo” podjęli się twórczej pracy, zainspirowanej sztuką Stanisława Dróżdża. Artysta był twórcą poezji konkretnej, w której forma jest zdeterminowana treścią, a treść formą.
Happening rozpoczął się od zaprojektowania gazetek ściennych w korytarzach szkoły wokół haseł: cisza, uspokojenie, ukojenie. W biegu, w natłoku różnych spraw, przeróżnych informacji, niekiedy w chaosie kolorów, zapachów i dźwięków nie mamy czasu i/lub nie chcemy i/lub nie umiemy się zatrzymać, pomysłodawczyniom chodziło więc o zwrócenie uwagi uczniów na to, jak oni się wyciszają i odpoczywają.
Wkrótce, doszły do tego inne pomysły – w projekcie chodziło o namysł, świeże spojrzenie na słowo, podjęcie dialogu z twórcą – Stanisławem Dróżdżem i jego koncepcją pojęciokształtów…

Wsparcie edukacyjne osób przybywających z Ukrainy –
wypełnij formularz zgłoszeniowy!
Znasz języki wschodniosłowiańskie? Jesteś studentem, nauczycielem lub wykładowcą? Chcesz wesprzeć edukacyjnie młodych ludzi przybywających z Ukrainy? Jeśli możesz pomóc w ten sposób, to zachęcamy do wypełnienia formularza dostępnego na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki. Za jego pośrednictwem można zaoferować pomoc edukacyjną dla dzieci i młodzieży z Ukrainy oraz określić rodzaj wsparcia.

 

Formularz zgłoszeniowy

Na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki udostępniliśmy formularz rejestracyjny dotyczący wsparcia edukacyjnego dzieci i młodzieży z Ukrainy. Za jego pośrednictwem można zaoferować pomoc edukacyjną i określić jej formę.

Formularz zbiera podstawowe informacje, które zostaną automatycznie przekazane do właściwego koordynatora wojewódzkiego przy kuratorium oświaty. Koordynatorzy będą kontaktowali się z wolontariuszami w miarę pojawiających się potrzeb.

W sposób szczególny do angażowania się w wolontariat edukacyjny zachęcamy nauczycieli, studentów i wykładowców. Niezwykle cenne będzie wsparcie osób znających języki wschodniosłowiańskie (ukraiński, rosyjski czy białoruski). W pomoc edukacyjną mogą się także włączyć przedstawiciele organizacji pozarządowych, firm i stowarzyszeń.

Zachęcamy do włączenia się w wolontariat edukacyjny! 

Źródło MEiN: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wsparcie-edukacyjne-osob-przybywajacych-z-ukrainy–wypelnij-formularz-zgloszeniow

Kuratorium Oświaty we Wrocławiu
Plac Powstańców Warszawy 1
50-153 Wrocław