logo

Zasady rekrutacji

Warunki przyjęcia do Szkoły Podstawowej AMIGO

  1. Rozmowa kwalifikacyjna ucznia wraz z Rodzicami lub prawnymi opiekunami w terminie uzgodnionym za pośrednictwem sekretariatu szkoły (tel. 71-361-52-63)
  2. Złożenie wymaganych dokumentów tj.
    • świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
    • zaświadczenia o wynikach sprawdzianu po szkole podstawowej
    • ewentualne opinie lub orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej
  3. Istnieje możliwość spełniania obowiązku szkolnego poza szkołą (zobacz: Nauczanie domowe)

(pozostało tylko kilka miejsc)

Pierwszeństwo mają uczniowie z orzeczeniami lub opiniami poradni psychologiczno-pedagogicznej – ilość miejsc ograniczona.

Indywidualne „drzwi otwarte szkoły” – organizujemy dla każdego zainteresowanego po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu w sekretariacie szkoły (tel. 71-361-52-63)

Czujesz się zagubiony w systemie elektronicznym? – Zapisz się osobiście do naszej podstawówki.

Przyjdź i zobacz swoją nową szkołę 🙂