logo

Zajęcia rewalidacyjne – wspomagające

Na starcie

 • badanie przesiewowe mowy, wzroku i słuchu za pomocą platformy zmysłów.
 • badanie przesiewowe pod kątem dyskalkulii – Diagnoza funkcjonalna specyficznych trudności w uczeniu się matematyki – Profil Arytmetyczny – G – Program diagnostyczny dla uczniów gimnazjum autorstwa mgr Anny Walerzak – Więckowskiej z Pomorskiego Centrum Diagnozy, Terapii i Edukacji Matematycznej PROmathematica

Możliwość testów opracowanych przez Centrum Psychologii Klinicznej i Rozwoju Osobowości Zawodowej CPKiROZ: Program komputerowy Bateria Testowa do Pomiaru Funkcji Poznawczych i Przystosowania jest połączeniem komputerowych adaptacji dziewięciu kwestionariuszy mających na celu pomóc ocenić przystosowanie psychiczne oraz funkcje poznawcze:
– Kwestionariusza Lęku jako Aktualnego Stanu Badanego
– Kwestionariusza Lęku jako Trwałej Cechy Badanego
– Anamnezy Psychologicznej do oceny historii osobistej i aktualnych problemów
– Kwestionariusza Osobowości Eysenck’a
– Kwestionariusza Zaburzeń Psychofizjologicznych i Stresu
– Kwestionariusza do Pomiaru Fobii i Strachu
– Kwestionariusza Depresji
– Kwestionariusza Zachowań i Myśli Natrętnych
– Kwestionariusza Poziomu Lęku.
AVS – BIOFEEDBACK
jest formą audiowizualnej stymulacji mózu. Osoba trenowana poddaje się zabiegowi siedząc w fotelu, korzystając z okularów emitujących kolorowe światło oraz słuchawek przez które płyną dĄwięki o specjalnej częstotliwości. Kombinacja fal świetlnych i akustycznych ustalana jest na podstawie dokumentacji medycznej, wywiadu i obserwacji ucznia, zgodnie z przejętym protokołem terapeutycznym.
AVS – BIOFEEDBACK jest metoda bierną, stosowaną jako uzupełnienie treningów EEG-BIOFEEDBACK oraz RSA-BIOFEEDBACK. Ta forma terapii wykorzystuje zdolność mózgu do dostosowania własnej aktywności bioelektrycznej do emitowanych w otoczeniu fal świetlnych i dĄwiękowych. Zjawisko to znały już ludy pierwotne. Za pomocą gry na bębenkach szaman wprowadzał chorych w trans wiodący ku uzdrowieniu, werble i piszczałki zagrzewały do walki, śpiewanie lub słuchanie muzyki pozwala doświadczyć silnej więzi wspólnocie ludzi.
Wpływ barwnych świateł na samopoczucie dużych grup i jednostek wykorzystują dekoratorzy sal koncertowych i targowisk, specjaliści od fajerwerków a nawet domowego oświetlenia.
Treningi AVS – BIOFEEDBACK poprzedzają takie same procedury co BIOFEEDBACK, czyli badanie EEG, konsultacja neurologiczna, wywiad i obserwacja (badania EEG – link porady lekarskie – polecamy).
Przeciwwskazaniem do treningu AVS – BIOFEEDBACK jest epilepsja lub zastrzeżenia ze strony lekarza prowadzącego terapię podstawową.
Biofeedback – (EEG – Biofeedback, to nowoczesna aparatura medyczna umożliwiająca trening mózgu w celu poprawienia jego efektywności i uzyskania kontroli nad procesami fizjologicznymi zachodzącymi w naszym organizmie, zwykle niedostępnymi dla naszej świadomości. Stosując biofeedback możemy polepszyć czynność bioelektryczną mózgu. Celem treningów EEG Biofeedback jest osiągnięcie takiego stanu mózgu, aby wytworzyć utrwalony odpowiedni wzorzec reagowania – tak zoptymalizować pracę mózgu, by przy jednoczesnej relaksacji posiadać umiejętność pełnej koncentracji. Zasada działania biofeedbacku polega na komputerowej analizie zapisu EEG pacjenta, podłączonego poprzez elektrody do systemu.)
RSA Biofeedback – popularnie zwany treningiem oddechowym, jest jedną z metod neuroterapii instrumentalnej, wykorzystującej bioregulacyjne funkcje oddechu. Celem treningu jest poprawa czynności korowej mózgu poprzez synchronizację oddechu z tętnem. Uzyskuje się w ten sposób wzmocnienie zdolności immunologicznych organizmu, hamowanie stanów nadmiernego pobudzenia lub nadmiernego hamowania czynności psychicznych. Poprawa dotyczy zwłaszcza funkcji poznawczych, takich jak: uwaga, zdolność planowania i zakończenia czynności, zdolność przewidywania swoich reakcji i samokontroli.
Wskazania do treningu RSA Biofeedback:

 • relaksacja,
 • zaburzenia psychosomatyczne jak: astma, alergia, zaburzenia snu,
 • zaburzenia procesu uczenia się i uwagi.

Neuro Set Neuro Set to nasze nowe urządzenie do prowadzenia treningów Biofeedback, rekomendowane przez EEG Instytut z Warszawy z którym nasza szkoła współpracuje od 2011 r.
Pozwala na usprawnianie zaburzonej czynności bioelektrycznej mózgu poprzez zabawę – gry fabularne, zręcznościowe, logiczne i relaksacyjne w przyjemnej szacie graficznej.
w sposób szczególny aktywizują one lewą i centralną okolicę czołową, wpływając korzystnie na nastrój, odporność na stress, pamięć i wydolność psychofizyczną.
Aparaty są szczególnie polecane dyslektykom, osobom cierpiącym na ADHD i ADD.
Więcej informacji na ten temat: avsy.pl

Metoda WARNKEGO
Szanowni Państwo! Zespół terapeutów i nauczycieli „Amigo” dąży do zapewnienia uczniom naszej szkoły jak najlepszych warunków nauki i rozwoju umiejętności. Stale poszukujemy nowych form kompleksowej diagnostyki i nowoczesnych, opartych na rzetelnych podstawach naukowych form terapii. W tym roku zdecydowaliśmy się wprowadzić metodę Freda Warnke polegającą na automatyzacji funkcji przetwarzania bodźców na poziomie struktur mózgowych . Metoda ta jest z powodzeniem stosowana w 2500 gabinetach terapeutycznych, przedszkolach i szkołach na terenie kraju. przeznaczona jest dla osób z problemami logopedycznymi, zaburzeniami percepcji wzrokowej i słuchowej oraz motoryki.
Urządzenie o nazwie Brain- Boy Universal przypomina wyglądem telefon komórkowy. Wyposażone jest w sygnały dźwiękowe, świetlne i zestaw gier treningowych usprawniających takie funkcje jak rozróżnianie kolejności bodźców wzrokowych i słuchowych, słyszenie kierunkowe, różnicowanie tonów, rytmów, częstotliwości i długości tonów.
Lateral Trainer Professional jest aparatem wyposażonym w słuchawki, okulary i mikrofon. Pozwala na prowadzenie treningu lateralizowanego czytania z wykorzystaniem tzw. stereofonii sztucznej głowy. Oznacza to, że głos modelowy podczas czytania tekstu dochodzi do osoby trenującej z różnych stron, może być zakłócany szumem lub muzyką w zależności od indywidualnego planu ćwiczeń. Trening lateralny usprawnia umiejętność czytania i uważnego słuchania, synchronizuje pracę półkul mózgowych. Zapraszamy uczniów na treningi od pażdziernika.
Kinezjologia edukacyjna – gimnstyka mózgu, która za pomocą nieskomplikowanych ćwiczeń pozwala na likwidację napięć emocjonalnych, redukcję stresu oraz odblokowanie potencjału intelektualnego dziecka. W konsekwencji umożliwia:

 • nabieranie pewności siebie,
 • wzrost motywacji do nauki,
 • usprawnianie pamięci,
 • wzrost kocentracji,
 • sprawniejsze wysławianie się,
 • synchronizację półkul mózgowych,
 • wspieranie pomysłowości i zdolności twórczych,
 • poprawę zdolności manualnych i charakteru pisma,
 • poprawę koordynacji ruchowej.

Muzykoterapia – metoda terapeutyczna wykorzystująca muzykę m.in. w rehabilitacji, psychoterapii, pedagogice specjalnej. Odbiorca muzyki poprzez odtwarzanie najprostszych elementów rytmu, melodii, tempa, ruchu lub poprzez tzw. bierny odbiór muzyki stwarza możliwość:

 • odreagowania negatywnych emocji,
 • wyzwolenia potrzeby ekspresji,
 • obniżenia poziomu lęku,
 • poprawy komunikacji,
 • umuzykalnienia na poziomie podstawowym,
 • poszerzenia zainteresowań muzycznych,
 • stymulacji rozwoju psychoruchowego,
 • relaksacji, redukcji zmęczenia, poprawy samopoczucia,
 • poprawy wydolności oddechowo-krążeniowej.

„Dotyk i Komunikacja” oraz „Programy Aktywności – Świadomość Ciała, Kontakt i Komunikacja”. Autorami tej metody są Marianna i Christopher Knill. Niewątpliwym atutem tej metody jest wykorzystanie zabawy w połączeniu z muzyką i ruchem. Dziecko uczy się łączyć słyszane dĄwięki z konkretnymi czynnościami, co daje nie tylko radość z prawidłowo wykonywanych ćwiczeń, ale ponadto zapewnia mu odpowiedni poziom bezpieczeństwa konieczny do nawiązania kontaktu. W efekcie uzyskujemy zwiększoną koncentrację uwagi oraz pamięć, a także usprawniamy koordynację pomiędzy układem nerwowym a mięśniowym. „Dotyk i Komunikacja” jest wynikiem kilkuletnich doświadczeń w pracy z dziećmi i dorosłymi, którzy mieli ograniczone zdolności ekspresji albo negatywne relacje z otaczającym światem. Podkreśla znaczenie dotyku w rozwoju świadomości interpersonalnej, wrażliwości, komunikacji. Najbardziej wrażliwym kanałem sensorycznym jest skóra dlatego bodĄce, które otrzymujemy w trakcie masowania są szczególnie ważne dla rozwoju człowieka. Podstawowym założeniem „Programów Aktywności” jest stwierdzenie, że rozwój człowieka zależy od zdolności do nabywania, organizowania i wykorzystywania wiedzy o sobie. Programy aktywnosci M. i Ch. Knillów: są zabawą muzyczno-ruchową i gotową propozycja postępowania terapeutycznego z osobą, której prawidłowy rozwój został z jakichś powodów zakłócony lub zahamowany; pomagają doświadczać ciała jako jedności i wspomagają rozwój wyobrażenia ciała, wtedy gdy osoba nie jest zdolna do używania swego ciała aktywnie; uczą korzystać ze zmysłów w sytuacji, gdy ich funkcjonowanie zostało zaburzone z powodu uszkodzenia mózgu; stanowią bazę wyjściowa dla rozwoju rozumienia i używania języka; mają zastosowanie w terapii dzieci, młodzieży i dorosłych z poważnymi zaburzeniami w rozwoju ruchowym, poznawczym i społecznym; są niezbędne w przypadku niepełnosprawności umysłowej, mózgowego porażenia dziecięcego, mutyzmu itp.
Choreoterapia – jest współczesnym, atrakcyjnym postępowaniem terapeutycznym, zajmującym się leczniczymi właściwościami tańca. Dzięki zastosowaniu ruchu i tańca angażuje w sposób kreatywny w procesie integracji na poziomie emocji umysłu, ducha i relacji społecznych. Korzyści choreoterapii:

 • Podnosi samoświadomość, poczucie własnej wartości i osobistej autonomii
 • Integruje na poziomie ciała, ducha i umysłu
 • Wzbogaca komunikację, zachowania społeczne
 • Daje pewność w relacjach z innymi
 • Pozwala na wyrażanie swoich uczuć i myśli
 • Rozwija kreatywność
 • Pomaga w radzeniu sobie w sytuacjach trudnych

Koloroterapia -zajęcia indywidualne.
Kolory są potężnym narzędziem przydatnym w leczeniu szeregu chorób,począwszy od drobnych dolegliwości,takich jak bóle głowy czy apatia,do przewlekłych zaburzeń. Powodują przywrócenie równowagi i ożywienie organizmu.Kolorowe światło przynosi znaczące korzyści dla harmonizowania,wzmacniania i leczenia ludzkiego organizmu.Światło może pobudzać siły odpornościowe organizmu,regenerować go oraz osłabiać objawy chorobowe i zapobiegać przyczynom.Przykładowo kolor niebieski,kojarzący się ogólnie ze świeżością duchową i umysłową równowagą,ma działanie uspokajające,relaksujące i usypiające,korzystnie wpływa na oczy oraz uśmierza bóle,migreny,niepokój nerwowy,alergie.W połączeniu z muzyka relakacyjną,pozytywnymi afirmacjami koloroterapia pomaga w niwelowaniu stresu szkolnego.
Zajęcia relaksacyjne -zajęcia indywidualne.
Zajęcia odbywają się w specjalnej sali,wyposażonej w sprzęt multimedialny,doskonałe nagłośnienie,sprzęt do relaksacji.Uczniowie mają do wyboru pufy do leżenia,materace lub karimaty a tematyka dostosowana jest do aktualnych potrzeb psychofizycznych ucznia w danym dniu.Zajęcia przeznaczone sa głównie dla uczniów z dysfunkcjami narządu ruchu, ale nie tylko.
Podczas tych zajęć uczniowie poddawani sa technikom relaksacyjnym .
Należy do nich m.in.Technika Relaksacji Progresywnej Edmunda Jacobsona.Trening odbywa się w pozycji leżącej i polega na nauce stopniowego napinania i rozluĄniania poszczególnych partii mięśniowych.Korzyści z treningu Jacobsona to przeciwdziałanie stanom lękowym ,poprawa snu,polepszenie pracy narzadów wewnętrznych.
Trening autogenny Schultza jest nazwą popularnej techniki relaksacji neuromięśniowej.Trening ten ma zastosowanie w leczeniu wspomagającym nerwic,zaburzeniach psychosomatycznych,neurologicznych.Wykorzystuje się go w pracy z uczniami nadpobudliwymi psychoruchowo (ADHD).
Dramatoterapia – to rodzaj terapii, polegający na odgrywaniu przez dziecko różnych ról społecznych w zaimprowizowanych sytuacjach. Wykorzystując naturalną zdolność do wchodzenia w role, drama stanowi efektywną metodę edukacyjną.
Drama angażuje uczestników na trzech poziomach:
fizycznym (zaangażowanie ruchu, ciała w trakcie improwizacji)
emocjonalnym (zaangażowanie emocji w trakcie wchodzenia w role)
intelektualnym (dyskusje i podsumowanie po improwizacjach)
Drama przyczynia się między innymi do:
trenowania umiejętności społecznych,
ćwiczenia adekwatnych zachowań w specyficznych sytuacjach (między innymi konfliktowych)
łatwiejszego przyswajania wiedzy,
rozwijania elastyczności,
rozwijania kreatywności,
rozwijania pewności siebie,
Zajęcia z neurologopedą – diagnoza i terapia zaburzeń mowy o podłożu neurologicznym (terapia zaburzeń mowy utraconej częściowo lub całkowicie w związku z uszkodzeniem części mózgu odpowiadających za odbiór i nadawanie mowy), opieka i terapia skierowana do uczniów z niepłynnością mowy, jak również terapia mowy przy wykorzystaniu metody EEG Biofeedback.
Biblioterapia – to działanie terapeutyczne, wykorzystujące książki oraz kontakt ze słowem pisanym i czytanym w celu wspomagania dzieci i młodzieży w ich rozwoju. Biblioterapia wykorzystuje terapeutyczne wartości literatury:

 • motywuje uczniów dyslektycznych do czytania i pisania
 • pokazuje nowe sposoby zachowań i postaw w trudnych sytuacjach
 • wspiera ucznia emocjonalnie (m. in. budowanie wiary we własne siły)
 • rozszerza zakres spostrzeżeń i pojęć

Terapia zajęciowa – to proces terapeutyczny polegający na usprawnianiu psychicznym i fizycznym, prowadzony w zależności od konkretnego problemu dziecka. Terapia zajęciowa wykorzystuje różne formy aktywności jako środka leczniczego:

 • Terapia poprzez zajęcia manualne (ćwiczenia koordynacji wzrokowo-ruchowej)
 • Socjoterapia – terapia zaburzeń zachowania i zaburzeń emocjonalnych w toku pracy z grupą (m. in. wzmacnianie poczucia własnej wartości, kształcenie umiejętności społecznych, interpersonalnych)
 • Arteterapia – terapia sztuką, terapia poprzez twórczość (rozwijanie kreatywności)

Program reedukacji dzieci i mlodzieży dyslektycznej w starszym wieku szkolnym – autorski program opracowany przez dr Marię Grygier-Frąckiewicz, mgr Małgorzatę Kurtok, mgr Alicję Marszałek.
Systemowa terapia rodzin
systemowe podejście do terapii rodzin wywodzi się z ogólnej teorii systemów i komunikacji. Według ogólnej teorii systemów jakakolwiek zmiana w jakiejś części systemu, wpływa na pozostałe jego części, a elementy tworzące całość wzajemnie na siebie oddziaływują, pozostając w dynamicznej równowadze. W terapii systemowej zakłada się, że rodzina jest samoregulującym się systemem, a także zachowanie jest komunikacją. Terapeutę interesują przede wszystkim prawa regulujące charakterystyczne dla danej rodziny cechy komunikowania się i zachowania, a droga do eliminacji objawu leży w zmianie tych praw. Poszukuje on „punktu węzłowego” w systemie, zakładając, że zmiana w jego obrębie doprowadzi do zmiany w całym systemie rodzinnym.
Techniki Mandali – Mandala – w języku staroindyjskim oznacza koło lub centrum.
Pracę z mandalą wykorzystujemy na lekcjach plastyki, muzyki, matematyki, biologii i na zajęciach terapeutycznych.
Zalety pracy z mandalą:

 • możliwość wyciszenia i uspokojenia,
 • ułatwienie – wspomaganie umiejętności koncentracji, wytrwałości i konsekwencji,
 • możliwość wzrostu aktywności dzieci nieśmiałych,
 • możliwość łagodzenia napięcia i agresji rówieśniczej,
 • poznawanie warsztatu plastycznego,
 • kształcenie zdolności manualnych i techniki rysunku – uczy kolorów, kształtów, typu kreski, a w konsekwencji wypracowania własnego stylu,
 • możliwość poprawy motoryki dłoni.

Metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne – twórcą metody jest Weronika Sherborne (1943-1990) fizjoterapeutka, nauczyciel WF, wykładowca akademicki. Metoda, zwana „Ruchem rozwijającym” opiera się na teorii o wzajemnym oddziaływaniu na siebie sfer fizycznej i psychomotorycznej. Pobudzanie jednej powoduje uaktywnianie drugiej. Ruch tutaj jest wykorzystywany jako narzędzie. Celem metody jest wspieranie naturalnego rozwoju i terapia jego zaburzeń. Metoda ta jest bliska każdemu, naturalna i nie wymaga specjalnych umiejętności. Uczy kontroli nad ciałem, nazywania go, swobodnego poruszania się w przestrzeni oraz nawiązywania satysfakcjonujących kontaktów z partnerem i grupą. Wzwala ekspresję emocji i działania twórcze. Z powodzeniem stosowana dla grupy jak i dla jednostki. Nie wymaga sprzętu. Ma szerokie zastosowanie w edukacji i terapii.
„Edukacja skierowana na świat” – zajęcia interdyscyplinarne z zakresu edukacji globalnej. Ich celem jest propagowanie takich wartości jak dialog międzykulturowy, prawa człowieka, tworzenie społeczeństwa globalnego. Uświadamia konieczność podejmowania działań na rzecz większej sprawiedliwości społecznej i zrównoważonego rozwoju świata.
Indywidualna i grupowa terapia psychologiczna
Zajęcia warsztatowe rozwijające kompetencje społeczne młodzieży
Zajęcia wyrównawcze
Możliwość testów Pracowni Testów Psychologicznych i Pedagogicznych PTPiP

 • skale objawowe zaburzeń okresu adolscencji (zaburzenia zachowania, zaburzenia opozycyjno – buntownicze, zespół nadpobudliwości psychoruchowej, depresja, ryzyko próby samobójczej, zaburzenia odżywiania), Urszula Sajewicz-Radtke, Bartosz M. Radtke,
 • agresywność młodzieży reaktywność emocjonalna, Urszula Sajewicz-Radtke, Bartosz M. Radtke, Dorota Kalka.