logo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy :

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Społeczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi AMIGO  ul. Żelazna 36, 53-428 Wrocław reprezentowana przez Dyrektor – Marię Magdziarz

Inspektorem ochrony danych osobowych w Społecznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi  AMIGO jest Pani Dagmara Polańska – Chyła adres e-mail: d.chyla@amigo.wroclaw.pl

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać w celu przekazywania informacji o osiągnięciach, sukcesach, które były organizowane przez kadrę nauczycielską lub innych wydarzeniach z życia Szkoły AMIGO.  Administrator powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest zbieranie danych statystycznych i analizowanie ruchu na stronie internetowej.

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych. Sposoby kontaktu z inspektorem ochrony danych w Społecznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi  AMIGO jest Pani Dagmara Polańska – Chyła adres e-mail: d.chyla@amigo.wroclaw.pl

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak i również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.