logo

Preorientacja zawodowa

Doradcy zawodowi
mgr Melania Kubik

Program doradztwa zawodowego, obejmuje w bieżącym roku szkolnym, sukcesywnie wprowadzane, obszary działań:

  • warsztaty dla uczniów: „Moja pierwsza praca”, których efektem końcowym m.in. jest skompletowanie teczki – niezbędnika zawierającego informacje o możliwościach edukacyjnych i zawodowych, wzory dokumentów aplikacyjnych i biznesplanu, adresy instytucji i stron internetowych, przydatnych w poszukiwaniu pracy,
  • prezentacje dla rodziców i uczniów dotyczące wymagań i procedur egzaminacyjnych, wyboru przedmiotów maturalnych uwarunkowanych predyspozycjami ucznia i kryteriami przyjęć do szkół wyższych,
  • warsztaty dla rodziców dzieci niepełnosprawnych dotyczących ich aktywności i funkcjonowania w grupie,
  • doradztwo indywidualne – rozmowy, testy predyspozycji, ustalenie indywidualnych ścieżek edukacyjnych uczniów o szczególnych potrzebach,
  • organizacja praktyk uczniowskich w ramach programu Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości: „Dzień przedsiębiorczości”,
  • stworzenie pełnej bazy informacyjnej dotyczącej różnych typów szkół, zasad rekrutacji, informacji o bieżącym rynku pracy, zawodach przyszłości, instytucjach, do których warto zwrócić się o pomoc, niezbędnej literatury.

Możliwość profili zawodowych Pracowni Testów Psychologicznych i Pedagogicznych PTPiP:

  • profil zainteresowań zawodowych, Elżbieta Karpińska, Urszula Sajewicz Radtke, Magdalena Stępka.
  • profil zainteresowań zawodowych dla uczniów o obniżonych możliwościach intelektualnych, Małgorzata Połajdowicz, Ewa Radtke-Pawłowska

W przyszłości planujemy monitoring absolwentów, który pozwoli nam, poprzez analizę ich pierwszych decyzji edukacyjnych i zawodowych na ciągłą weryfikację prowadzonych w szkole działań.

Pełnomocnicy niepełnosprawnych studentów