logo

Opieka zdrowotna – porady

Doktor  Medycyny :  Jolanta Czermak
Porady i konsultacje bezpłatne dla Rodziców i Uczniów
Szkół AMIGO
raz w miesiącu – w wybrany piątek od 15.00 do 17.00
– budynek Szkół AMIGO
ul. Żelazna 36 gabinet nr 23 – parter.
Uwaga! Obowiązuje rejestracja telefoniczna poprzez sekretariat Szkoły
tel. 71 361 52 53
od poniedziałku do piątku od 8.00 do 15.00.


Jolanta Czermak
1988 – absolwentka wydziału lekarskiego Akademii Medycznej we Wrocławiu
1992 – I stopień specjalizacji z zakresu psychiatrii
1997 – II stopień specjalizacji – tytuł specjalisty psychiatry.

Kursy zawodowe z zakresu psychiatrii (grupy self-experience – z zakresu treningu interpersonalnego, terapii grupowej, indywidualnej w tym na tle grupy). Ośrodek „Drewnica”, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. 2005 – 2009 czteroletnie studia na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie z zakresu psychiatrii dynamicznej oraz systemowej uprawniającej do prowadzenia psychoterapii indywidualnej, rodzinnej oraz terapii par.
Aktywność zawodowa: Klinika Psychiatryczna Akademii Medycznej we Wrocławiu, MONAR, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „SELF” w Trzebnicy, konsultant Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Stała współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Trzebnicy.