logo

Nauczyciele

 • Maria Magdziarz – Dyrektor Społecznego Integracyjnego Liceum Ogólnokształcącego oraz Społecznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nauczyciel dyplomowany geografii i przedsiębiorczości. Absolwentka geografii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz studiów podyplomowych na Politechnice Wrocławskiej „Zarządzanie i Finanse”; stypendystka Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży; egzaminator Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w zakresie egzaminu maturalnego z geografii. Studia podyplomowe z pedagogiki specjalnej w zakresie : tyflopedagogiki, surdopedagogiki, edukacji i rewalidacji osób z autyzmem i Zespołem Aspergera, pedagogiki leczniczej, resocjalizacji i socjoterapii, andragogiki.
 • Anna Chojnowska – Wicedyrektor Społecznego Integracyjnego Liceum Ogólnokształcącego oraz Społecznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nauczyciel mianowany języka angielskiego. Ukończyła filologię angielską Uniwersytetu Wrocławskiego. Egzaminator Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w zakresie egzaminu maturalnego z języka angielskiego.  Absolwentka  studiów podyplomowych: „Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i Zespołem Aspergera.” Terapeuta EEG Biofeedback I stopnia. Studia podyplomowe z pedagogiki specjalnej w zakresie: tyflopedagogiki i surdopedagogiki, pedagogiki leczniczej, resocjalizacji i socjoterapii, andragogiki.
 • Dagmara Polańska-Chyła – nauczyciel mianowany informatyki i fizyki, terapeuta       EEG Biofeedback I stopnia. Absolwentka fizyki Uniwersytetu Wrocławskiego  oraz Dolnośląskiej Szkoły Wyższej (pedagogika, specjalność – terapia pedagogiczna). Ukończyła podyplomowe studia „ Informatyka dla nauczycieli’ na Uniwersytecie Wrocławskim.  Studia podyplomowe z pedagogiki specjalnej w zakresie: tyflopedagogiki, surdopedagogiki, edukacji i rewalidacji osób z autyzmem i Zespołem Aspergera, pedagogiki leczniczej oraz resocjalizacji, andragogiki.
 • Piotr Paśnik – nauczyciel fizyki w trakcie obrony prac magisterskich na kierunkach astronomia oraz fizyka nauczycielska na Uniwersytecie Wrocławskim. Miłośnik podróżowania, wędrówek górskich oraz narciarstwa biegowego. Uczestnik kilku zawodów narciarskich, m. in. Biegu Piastów.
 • dr Henryk Jerzy Krawiec – nauczyciel mianowany matematyki. Doktor nauk technicznych Politechniki Wrocławskiej, ukończone studia podyplomowe w zakresie: matematyka z informatyką oraz pedagogika. Studia podyplomowe z pedagogiki specjalnej w zakresie: tyflopedagogiki, surdopedagogiki, edukacji i rewalidacji osób z autyzmem i Zespołem Aspergera, pedagogiki leczniczej, resocjalizacji i socjoterapii, andragogiki.
 • Melania Kubik – nauczyciel matematyki, egzaminator Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w zakresie egzaminu maturalnego z matematyki, doradca zawodowy, nauczyciel dyplomowany. Realizuje programy Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz prowadzi cykl warsztatów „Moja pierwsza praca”. Współuczestniczy w opracowywaniu i realizacji projektów w ramach programu Erasmus+. Studia podyplomowe z pedagogiki specjalnej w zakresie: tyflopedagogiki, surdopedagogiki, edukacji i rewalidacji osób z autyzmem i Zespołem Aspergera, pedagogiki leczniczej oraz resocjalizacji.
 • Milena Łuczak – nauczyciel mianowany matematyki; absolwentka matematyki na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukończyła studia podyplomowe: „Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i Zespołem Aspergera”. Studia z pedagogiki specjalnej w zakresie tyflopedagogiki, surdopedagogiki, pedagogiki leczniczej, resocjalizacji i socjoterapii. Egzaminator Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej z matematyki z zakresu egzaminu maturalnego i egzaminu ośmioklasisty. Koordynator konkursu Światowych Dni Tabliczki Mnożenia.
 • Klaudia Górczak – nauczyciel matematyki i informatyki; absolwentka Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego. Studia podyplomowe z pedagogiki specjalnej w zakresie tyflopedagogiki i surdopedagogiki. Absolwentka studiów podyplomowych: „Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i Zespołem Aspergera.
 • Agnieszka Zielińska – nauczyciel matematyki i informatyki, absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, nauczyciel mianowany, egzaminator Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w zakresie egzaminu maturalnego z matematyki; absolwentka studiów podyplomowych: „Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i zespołem Aspergera”. Studia podyplomowe z pedagogiki specjalnej w zakresie: tyflopedagogiki, surdopedagogiki, edukacji i rewalidacji osób z autyzmem i Zespołem Aspergera, pedagogiki leczniczej oraz resocjalizacji.
 • Maciej Zygmunt  – nauczyciel kontraktowy matematyki oraz informatyki,  absolwent Politechniki Wrocławskiej, ukończył Podyplomowe Studium Pedagogiczne na Politechnice Wrocławskiej.
 • Agata Dzięciołowska – nauczyciel dyplomowany matematyki, absolwentka matematyki na wydziale Matematyki i Fizyki Uniwersytetu Wrocławskiego. Egzaminator Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w zakresie egzaminu maturalnego z matematyki.
 • Anna Niewczas – nauczyciel dyplomowany; absolwentka Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego; egzaminator Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w zakresie egzaminu maturalnego z chemii; Studia podyplomowe w zakresie podstaw przedsiębiorczości, pedagogiki leczniczej i resocjalizacji, andragogiki, rewalidacji osób z autyzmem i Zespołem Aspergera.
 • Monika Filinowicz– nauczyciel kontraktowy geografii, ukończyła geografię  na Uniwersytecie Wrocławskim oraz studiów podyplomowych: „Nauczyciel Przyrody”. Absolwentka studiów podyplomowych: „Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i Zespołem Aspergera’. Studia podyplomowe z pedagogiki specjalnej w zakresie:  tyflopedagogiki oraz surdopedagogiki, pedagogiki leczniczej, resocjalizacji i socjoterapii.
 • Renata Gąsior – nauczyciel dyplomowany biologii, edukacji dla bezpieczeństwa,  wychowania do życia w rodzinie, absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego , egzaminator Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w zakresie egzaminu maturalnego z biologii;  koordynator Promocji Zdrowia w szkole. Ukończyła Podyplomowe Studia Promocji Zdrowia na Akademii Wychowania Fizycznego oraz studia licencjackie z zakresu dietetyki w Niepublicznej Wyższej Szkole Medycznej we Wrocławiu. Studia podyplomowe z socjoterapii oraz pedagogiki specjalnej w zakresie: tyflopedagogiki, surdopedagogiki, edukacji i rewalidacji osób z autyzmem i Zespołem Aspergera oraz pedagogiki leczniczej i resocjalizacji, andragogiki.
 • Kamila Smułka –nauczyciel dyplomowany muzyki i muzykoterapeuta; absolwentka Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu. Studia podyplomowe z muzykoterapii oraz z pedagogiki specjalnej w zakresie: tyflopedagogiki, surdopedagogiki, edukacji i rewalidacji osób z autyzmem i Zespołem Aspergera, pedagogiki leczniczej oraz resocjalizacji.
 • Julita Gregorczyk – nauczyciel stażysta plastyki i techniki, specjalista w zakresie arteterapii. Absolwentka Dolnośląskiej Szkoły Wyższej oraz Wyższej Szkoły Teologiczno-Humanistycznej. Ukończyła studia podyplomowe z pedagogiki specjalnej w zakresie: tyflopedagogiki, surdopedagogiki, edukacji i rewalidacji osób z autyzmem i Zespołem Aspergera, pedagogiki leczniczej.
 • Anita Cieślak –nauczyciel mianowany języka polskiego. Absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie Warszawskim oraz neurologopedii na Uniwersytecie Wrocławskim. Egzaminator Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w zakresie egzaminu maturalnego z języka polskiego. Opiekun gazetki szkolnej „Amigo” – „Bo każdy jest ważny!” oraz koła dziennikarskiego. Terapeuta EEG Biofeedback I stopnia. Studia podyplomowe: psychologiczne wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży, pedagogika lecznicza i resocjalizacja.
 • Michał Drozdowski – nauczyciel mianowany języka polskiego, absolwent filologii polskiej na Uniwersytecie Wrocławskim. Studia podyplomowe z zakresu: „Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i Zespołem Aspergera”.  Studia podyplomowe z pedagogiki specjalnej w zakresie  tyflopedagogiki oraz surdopedagogiki, pedagogiki leczniczej i resocjalizacji, andragogiki. Współuczestniczy w opracowywaniu i realizacji projektów w ramach programu Erasmus+.
 • Tomasz Duda – nauczyciel mianowany języka polskiego, nauczyciel akademicki, popularyzator wiedzy. Na Uniwersytecie Wrocławskim ukończył filologię polską ze specjalizacją historia i kultura Żydów polskich. Od lat w szkołach we Wrocławiu uczy języków: polskiego i hebrajskiego. W Katedrze Judaistyki wykłada wprowadzenie do judaizmu oraz język hebrajski. Przygotowuje i prowadzi warsztaty oraz popularne wykłady otwarte promujące wiedzę.
 • Małgorzata Królewicz – nauczyciel mianowany języka polskiego; ukończyła filologię polską na Uniwersytecie Wrocławskim oraz studia podyplomowe: „Rehabilitacja dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych”- kwalifikacje w zakresie oligofrenopedagogiki, surdopedagogiki i rewalidacji. Studia podyplomowe z pedagogiki specjalnej w zakresie: tyflopedagogiki oraz edukacji i rewalidacji osób z autyzmem i Zespołem Aspergera, pedagogiki leczniczej oraz resocjalizacji. Egzaminator Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w zakresie egzaminu maturalnego, a także egzaminu po ósmej klasie szkoły podstawowej z języka polskiego; opiekun dydaktyczny uczniów z wadą słuchu (znajomość Polskiego Języka Migowego na poziomie B2).
 • Krystyna Chlebosz – nauczyciel mianowany języka angielskiego, pedagog, doradca zawodowy, dietetyk. Ukończyła filologię angielską oraz pedagogikę na  Uniwersytecie Wrocławskim. Studia licencjackie z zakresu filologii polskiej i historii (Kolegium Nauczycielskie) oraz dietetyki (Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu). Egzaminator Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w zakresie egzaminu maturalnego z języka angielskiego. Studia podyplomowe: pedagogika specjalna i socjoterapia, pedagogika lecznicza i resocjalizacja, andragogiki, rewalidacja osób z autyzmem i Zespołem Aspergera.
 • Urszula Grządziel – neurologopeda kliniczny, certyfikowany terapeuta dysleksji,  nauczyciel dyplomowany języka angielskiego, Egzaminator Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej z zakresu języka angielskiego angielskiego. Studia podyplomowe z pedagogiki specjalnej w zakresie: tyflopedagogiki, surdopedagogiki, edukacji i rewalidacji osób z autyzmem i Zespołem Aspergera oraz pedagogiki leczniczej i resocjalizacji.
 • Anna Kaszper – nauczyciel dyplomowany języka angielskiego, absolwentka filologii angielskiej na Uniwersytecie Wrocławskim. Egzaminator Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej z zakresu egzaminu maturalnego z języka angielskiego. Studia podyplomowe z pedagogiki specjalnej w zakresie: tyflopedagogiki, surdopedagogiki, edukacji i rewalidacji osób z autyzmem i Zespołem Aspergera, pedagogiki leczniczej, resocjalizacji i socjoterapii.
 • Joanna Patrzyk – Boratyn – nauczyciel mianowany języka angielskiego. Absolwentka filologii angielskiej na Uniwersytecie Wrocławskim. Egzaminator Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w zakresie egzaminu maturalnego. Terapeuta EEG Biofeedback I stopnia. Studia podyplomowe z pedagogiki specjalnej w zakresie: tyflopedagogiki, surdopedagogiki, edukacji i rewalidacji osób z autyzmem i Zespołem Aspergera, pedagogiki leczniczej, resocjalizacji i socjoterapii.
 • Anna Filanowska-Woźny – nauczyciel mianowany języka niemieckiego. Absolwentka filologii germańskiej na Uniwersytecie Wrocławskim oraz studiów podyplomowych: „Resocjalizacja”, „Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i Zespołem Aspergera”. Egzaminator Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w zakresie egzaminu maturalnego z języka niemieckiego. Studia podyplomowe z pedagogiki specjalnej w zakresie tyflopedagogiki, surdopedagogiki, oraz pedagogiki leczniczej. Członek Wojewódzkiej Komisji Konkursowej konkursów zDolny Ślązak i zDolny Ślązaczek.
 • Anna Biela-Różańska – nauczyciel mianowany języka niemieckiego, absolwentka filologii germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego oraz podyplomowych studiów logopedycznych na Uniwersytecie Wrocławskim. Egzaminator Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w zakresie egzaminu maturalnego z języka niemieckiego. Studia podyplomowe z pedagogiki  specjalnej w zakresie: tyflopedagogiki, surdopedagogiki, edukacji i rewalidacji osób z autyzmem i Zespołem Aspergera i pedagogiki leczniczej. Współuczestniczy w opracowywaniu i realizacji projektów w ramach programu Erasmus+.
 • Przemysław Kopeć – nauczyciel mianowany historii, wiedzy o kulturze ,wiedzy o społeczeństwie, filozofii, absolwent historii na Uniwersytecie Wrocławskim. Studia podyplomowe w zakresie filozofii i etyki oraz surdopedagogiki. Egzaminator Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej z zakresu historii. Opiekun szkolnego koła historii i filozofii. Studia podyplomowe z pedagogiki specjalnej w zakresie: tyflopedagogiki, surdopedagogiki, edukacji i rewalidacji osób z autyzmem i Zespołem Aspergera, pedagogiki leczniczej, resocjalizacji, andragogiki.
 • Wiesław Matkowski – nauczyciel dyplomowany historii, przedsiębiorczości i wiedzy o społeczeństwie. Egzaminator Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w zakresie egzaminu maturalnego z wiedzy o społeczeństwie. Absolwent studiów podyplomowych z religioznawstwa oraz marketingu i zarządzania.  Ukończył  studia podyplomowe z pedagogiki specjalnej w zakresie: tyflopedagogiki, surdopedagogiki, edukacji i rewalidacji osób z autyzmem i Zespołem Aspergera.
 • Małgorzata Skibińska – Jeleń – pedagog, specjalista terapii uzależnień, terapeuta rodzinny, socjoterapeuta, nauczyciel dyplomowany. Główne kierunki pracy w szkole to profilaktyka i terapia uzależnień oraz zajęcia psychoedukacyjne ukierunkowane na rozwój umiejętności interpersonalnych i prospołecznych dzieci i młodzieży.
 • Wioletta Szuflat – pedagog – terapeuta, nauczyciel mianowany, absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze oraz Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji Towarzystwa  Wiedzy Powszechnej – studia podyplomowe  z zakresu Terapii Pedagogicznej; specjalista z zakresu oligofrenopedagogiki, prowadzi zajęcia z terapii pedagogicznej. Jest terapeutą EEG- Biofeedback i RSA- Biofeedback. Studia podyplomowe z pedagogiki specjalnej w zakresie: tyflopedagogiki, surdopedagogiki, edukacji i rewalidacji osób z autyzmem i Zespołem Aspergera, pedagogiki leczniczej i resocjalizacji, andragogiki.
 • Joanna Błasiak – nauczyciel mianowany, pedagog, neurologopeda, terapeuta EEG Biofeedback II stopnia, RSA i AVS . Studia podyplomowe w zakresie: bibliotekoznawstwa oraz pedagogiki specjalnej w zakresie: tyflopedagogiki, surdopedagogiki, edukacji i rewalidacji osób z autyzmem i Zespołem Aspergera, pedagogiki leczniczej, resocjalizacji i andragogiki. Współuczestniczy w opracowywaniu i realizacji projektów w ramach programu Erasmus+.
 • Maria Koszucka –psycholog, nauczyciel mianowany. Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Erazma w Rotterdamie, Holandia. Kurs kwalifikacyjny z surdopedagogiki. Ukończyła Studium Terapii Rodzin. Jest terapeutą integracji sensorycznej. Pracuje w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 9 we Wrocławiu, gdzie zajmuje się diagnozą, orzecznictwem i poradnictwem dla dzieci, młodzieży z wadami sensorycznymi i niepełnosprawnościami sprzężonymi. Studia podyplomowe z pedagogiki specjalnej w zakresie tyflopedagogiki, pedagogiki leczniczej.
 • Ewa Materka – psycholog – absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego, nauczyciel dyplomowany, II stopień specjalizacji zawodowej w zakresie udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej  dzieciom i młodzieży, ukończone Studia Podyplomowe na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu   – Psychoprofilaktyka , diagnoza i elementy psychoterapii w poradnictwie psychologicznym, kurs kwalifikacyjny z Zakresu Organizacji i Zarządzania Oświatą; kursy doskonalące: Kurs Szkoła zmiany zachowań w zakresie umiejętności interpersonalnych, kurs Partnerstwo, dialog i współpraca w otwartej szkole,  profesjonalne szkolenie i trening mediatorów – 74 Szkoła Mediacji, Akademia Przywództwa Liderów Oświaty. Autorka publikacji z zakresu edukacji, ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia uczniów z niepełnosprawnością, referaty na konferencjach naukowych, wykładowca na studiach podyplomowych, prowadzenie szkoleń dla nauczycieli i dyrektorów, realizatorka programów edukacyjnych.
 • Agnieszka Portkowska – nauczyciel dyplomowany wychowania fizycznego. Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Terapeuta RSA oraz EEG Biofeedback II stopnia. Studia podyplomowe: „Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualna , autyzmem i Zespołem Aspergera oraz studia podyplomowe z pedagogiki specjalnej w zakresie: tyflopedagogiki i surdopedagogiki, pedagogiki leczniczej, resocjalizacji, andragogiki.
 • Tomasz Sorbian – nauczyciel mianowany wychowania fizycznego. Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu oraz Instytutu Kultury Fizycznej w Krośnie o specjalności gimnastyka korekcyjna. Studia podyplomowe: „Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i Zespołem Aspergera”. Trener II klasy pływania sportowego. Jest również trenerem profesjonalnej drużyny triathlonowej „TMT” Wrocław. Studia podyplomowe z pedagogiki specjalnej w zakresie tyflopedagogiki, surdopedagogiki, pedagogiki leczniczej oraz resocjalizacji, andragogiki.
 • Anna Sitarska – nauczyciel dyplomowany nauczania wczesnoszkolnego. Ukończone studia podyplomowe z zakresu terapii zajęciowej, surdopedagogiki, tyflopedagogiki, „Edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i Zespołem Aspergera”, pedagogiki leczniczej, resocjalizacji, andragogiki..
 • Joanna Słomka – nauczyciel mianowany religii. Absolwentka Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. Studia podyplomowe: pedagogika lecznicza, resocjalizacja,nauczanie wczesnoszkolne, andragogika.