logo

Nauczanie domowe

  • Spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą
  • Nauczanie domowe realizujemy na poziomie wszystkich klas szkoły podstawowej i oddziałów gimnazjalnych zgodnie z art. 37 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 – Prawo oświatowe (Dz. U. z dnia 11 stycznia 2017 r. Poz. 59
  • Nauczanie domowe wspierają wysoko wykwalifikowani, z wieloletnim doświadczeniem nauczyciele przedmiotowi, terapeuci i specjaliści.
  • Egzaminy klasyfikacyjne organizowane są w porozumieniu z Rodzicami i uczniem.
  • Uczniowie posiadający orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej na życzenie Rodziców mają zapewnione 3 godziny lekcyjne w tygodniu zajęć rewalidacyjnych na terenie szkoły.
  • Zajęcia rewalidacyjne prowadzone są zgodnie z indywidualnym programem edukacyjno-terapeutycznym ucznia.
  • Wszystkim uczniom zapewniamy konsultacje celem przygotowania do egzaminów klasyfikacyjnych.
  • W ramach nauczania domowego współpracujemy z Centrum Edukacyjnym „Fuksówka” we Wrocławiu, ul. Krucza 79/4, fuksowka.com.pl

Zapraszamy !

Szczegółowe informacje: sekretariat szkoły 71 361 52 63

w godzinach od 8.00. do 15.00.