logo

Tytuł projektu:

Inny nie znaczy gorszy – różnorodność jako fundament Europy”

Czas trwania:    1 czerwca 2019 – 31 maja 2021 

Kwota dofinansowania:   17 214 euro

Koordynator:  Michał Drozdowski     m.drozdowski@amigo.wroclaw.pl

 

→ Planowane mobilności:

  • ”ICT as a tool for intercultural and media education” – szkolenie w Portugalii
  • „Special education needs and ICT: Give new learning experiences, equity, inclusion and the best oportunities–  szkolenie na Malcie  
  • „CLIL Technology and ICT Tools for Teachers Working with CLIL   szkolenie w Grecji
  • „Intercultural Competences”  – szkolenie w Grecji
  • „Dealing with cultural diversity in class: tips, challenges, opportunities”   – szkolenie w Grecji   
  • „Integrating minority, migrant & refugee children at European schools & society” –  szkolenie w Hiszpanii
  • ‘’Intensive German course, e- learning methods: tablets, apps & web in German lessons” –   szkolenie w Niemczech                                                                                         
  • „Fluency and English Language Development for Educational” –  szkolenie na Malcie