logo

Tytuł projektu:

„Równe szanse – edukacja włączająca osób niepełnosprawnych i autystycznych”

Czas trwania:

1 czerwca 2017 – 31 maja 2019

Kwota dofinansowania:

14 519 euro

Koordynator: Anna Biela-Różańska anularoz@interia.pl

→Uczestnicy projektu i planowane mobilności: