logo
    • Statut Społecznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi AMIGO Tutaj
    • Regulamin Wycieczek Szkolnych  Społecznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi AMIGO Tutaj
    • Program wychowawczo-profilaktyczny Społecznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi AMIGO Tutaj
    • Oddziały Gimnazjalne funkcjonują w ramach Społecznej Szkoły Podstawowej Amigo, patrz Statut Szkoły Podstawowej
    • Regulamin Realizacji Projektu Gimnazjalnego Społecznego Gimnazjum Z Oddziałami Integracyjnymi AMIGO Tutaj