logo
    • Statut Społecznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi AMIGO Tutaj
    • Regulamin Wycieczek Szkolnych  Społecznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi AMIGO Tutaj
    • Program wychowawczo-profilaktyczny Społecznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi AMIGO Tutaj